Samtal & Vägledning

Jag har en fil kand inom arbetslivsfrågor samt utbildning inom Kognitiv Psyko- och Beteendeterapi Steg 1 och 15 års erfarenhet av personalfrågor såsom

rehabilitering, gruppdynamik, organisationsfrågor och coaching.

Jag arbetar på konsultbasis som beteendevetare inom en företagshälsovård.

Jag erbjuder kvalificerad hjälp till företag, organisationer samt privatpersoner och då  främst individuella terapeutiska samtal med en kognitiv inriktning.

Kognitiv terapi är en välbeprövad terapiform som lämpar sig vid t.ex. panikångest, depression, utbrändhet, tvångssyndrom och olika typer av fobier.

Kognitiv terapi kan sammanfattas med tankens kraft och beteendets styrka.

Terapin ger en snabb och effektiv hjälp och går ut på att bryta en

ond cirkel av negativa automatiska tankar genom att med olika

 beteende– och kognitiva tekniker lära klienten att ifrågasätta dem och

de värderingar som de baseras på.

Hästen som ett arbetsverktyg; I de fall det är lämpligt kan jag använda hästen som ett arbetsverktyg. Klienten kan välja mellan att bara umgås med eller beröra häst—hästen är taktil över hela sin kropp—eller rida. Vid ridning stärker man sin balans, koordination, koncentration och kroppsuppfattning.

Båda formerna kan lösa upp psykologiska låsningar och spänningar i kroppen och man får bättre självförtroende och självkänsla.

För mer info kontakta

Barbro Sartz

Tel +46 (73) 637 27 97

Hästen & Hunden  2012